Nieuwsbrieven

Privacy Statement

Stichting Wandel Organisatie Staphorst (SWOS) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die wij van u in bezit hebben. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

SWOS, d’Olde Dijk 7a, 7951 LE te Staphorst, Lid van Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) KvK-nummer: 05078029. SWOS is verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen – direct of in combinatie met andere gegevens – identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: uw (organisatie)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt SWOS persoonsgegevens?

SWOS verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die deelnemen aan onze wandeltochten,  websitebezoekers, of derden die contact opnemen met SWOS. Bijvoorbeeld indien u:

 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
  • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
  • voor SWOS als vrijwilliger werkzaam bent;
  • bestuurslid bent van SWOS
  • uw gegevens invult of achterlaat via startkaarten, e-mail of op welke manier dan ook.

Contact met SWOS kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
  • schriftelijke correspondentie;
  • het contactformulier op swos.nu, bv voor het aanvragen van de SWOS nieuwsbrief;
  • per e-mail;
  • facebook;
  • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

 

 

 

Welke persoonsgegevens verzamelt SWOS?

SWOS verzamelt – indien opgegeven – de volgende persoonsgegevens:
• Personalia: uw  naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;

• (Interactie)gegevens, welke pagina’s u bezoekt op www.swos.nu , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Op basis van welke grondslag verwerkt SWOS persoonsgegevens?

SWOS verwerkt de persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang bestaat uit persvrijheid, direct marketing, promotie van de organisatie.

Voor welke doeleinden verwerkt SWOS persoonsgegevens?

SWOS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het informeren over wandeltochten, prijsvragen en wandelnieuws via verschillende (digitale) communicatiekanalen.

Bewaartermijnen

SWOS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.
Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen.

SWOS en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. SWOS is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen de gegevens te wijzigen of deze te laten verwijderen of de verwerking hiervan te beperken.

 

www.swos.nu  ~~~~  info@swos.nu  ~~~~   d’Olde Dijk 7a ~~~~ 7951 LE ~~~~ Staphorst

Ook onze collega’s verdienen uw aandacht: